čas od času

martin novák

portfolio site templates

čas od času...

ještě dost nadlouho

první sbírka krátkých básní a prvotin

copyright © martin novák
© čas od času, 2019
mail: casodcasu@post.cz
tel.: 739 198 224
www.casodcasu.cz